ตายเป็น Being Mortal

หนังสือที่หยิบช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือ เจ็บ-ตาย ของทั้งผู้ป่วยและคนชรา มาขยายภาพให้เห็นชัดถึงความเป็นไป การตัดสินใจในการเลือกรับการรักษา มุมมองของหมอ ความคิดและความรู้สึกของคนไข้ สถานที่ที่จะดูแลผู้ป่วยและคนชรา จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
หนังสือเล่าความจริงในรูปแบบบันทึกของคุณหมอ ที่เล่าประสบการณ์จริงกับชีวิตระยะสุดท้ายของคนที่ต้องเผชิญหน้ากับการดำเนินไปของโรค การตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษาที่คิดว่าดีที่สุด และการดูแลของแต่ละสถานที่และผู้เชี่ยวชาญ หนังสือ Being Mortal (ตายเป็น) เผยความเจ็บปวดที่มีมากกว่าแค่ความเจ็บป่วย โดยตีแผ่อย่างรอบด้านและตรงไปตรงมา ทั้งในมุมของผู้ป่วยที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสิ่งที่ต้องเผชิญ การบอกเล่าถึงญาติผู้ป่วย ที่ต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการทำใจและปรับตัวกับการอยู่ดูแล สถานที่รองรับผู้ป่วยในวัยชราและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่เผยให้เห็นถึงความจริงในหลากหลายแง่มุมที่ไม่มีใครอยากยอมรับ และท้ายสุด วิธีการรักษาและการให้คำปรึกษาของแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเค
สนั้นๆ ที่ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าในการรักษาแบบนี้ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยจริงหรือ?

จากผู้เขียน คุณหมอ อาทูล กาวานดี (Atul Gawande) ซึ่งเป็นคุณหมอที่มีบทบาททางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คุณหมอได้ขียนบทความในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์วงการแพทย์และสาธารณะสุข โดยสื่อสารในเชิงของการบันทึกส่วนตัวของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่กำลังค้นหาความรู้เชิงลึกทางการแพทย์ แต่นำความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติที่ต้องเผชิญหน้ากับโรค และต้องผ่านจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษาร่วมกันกับแพทย์มาตีแผ่อย่างลุ่มลึก ทำให้หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือที่แพทย์อ่าน แต่เป็นหนังสือที่ทุกคนควรอ่าน เพราะคุณหมอ อาทูล กาวานดี ไม่เพียงนำความรู้มาเขียนในแนวทางของความเป็นแพทย์เพียงอย่างเดียว คุณหมอยังสะท้อนความรู้สึกถึงความเป็นคนที่มองเห็นการดำเนินไปของโรค และความเป็นไปของคนทุกคนที่ต้องเข้าเกี่ยวข้องและเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันเจ็บปวดนี้ร่วมกัน

ผู้แปล คุณหมอ บวรศม ลีระพันธ์ เป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ เชื่อว่าแนวคิดในการตั้งเป้าหมายในการจัดระบบบริการสาธารณะสุขสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย แต่ควรมุ่งตอบสนองต่อความต้องการอื่นๆ ของผู้ป่วยทุกคน เพราะในฐานะมนุษย์ นอกจากเราจะต้องการมีชีวิตที่ดีและมีคุณค่าแล้ว เราต่างต้องการความตายที่ดี ความตายที่สงบ หรือต้องการ “ตายเยี่ยงมนุษย์” ด้วยเช่นกัน

ในมุมมองของคนอ่าน หนังสือ Being Mortal (ตายเป็น) เป็นหนังสือเล่มแรกของ Soulstir ที่ได้คัดเลือกมาเขียน เนื่องด้วยทุกเรื่องราวในหนังสือ ทั้งผู้เขียนและผู้แปล ช่วยกันถ่ายทอดอย่างมนุษย์คนหนึ่งที่มองเห็นและเข้าใจความต้องการของมนุษย์ด้วยกัน จึงเป็นหนังสือที่สร้างความสะเทือนอารมณ์และความรู้สึก จนเกิดการตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆ เราจะอยากได้อย่างไรในวันสุดท้ายของชีวิต

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: